PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van Optimal Gym Gouda, Buchnerweg 7, 2803 GR Gouda, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66358094.

WAAROM DIT PRIVACYBELEID?

Als je bij Optimal Gym Gouda een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Optimal Gym Gouda willen we transparant zijn, vandaar dit privacybeleid. Vanzelfsprekend gaat Optimal Gym Gouda uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Optimal Gym Gouda. Wij behouden ons dan ook het recht voor dit privacybeleid op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Optimal Gym Gouda verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een abonnement bij Optimal Gym Gouda verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum, foto en vingerafdruk. Ook als je al een abonnement bij Optimal Gym Gouda hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Optimal Gym Gouda worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, bezoekregistratie aan onze club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel en informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, jouw financiële status bij Optimal Gym Gouda (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele NPS-score indien is deelgenomen aan ledentevredenheidsonderzoek, eventuele gegevens die wij hebben ingevuld in de Optimal Gym Gouda Trainersapp zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht en gegevens over workouts. Je hebt ten alle tijden het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Dit verzoek kan je indienen via de mail. Na het beëindigen van je abonnement worden je gegevens direct verwijderd (mits anders overeengekomen) en je inschrijfformulier binnen vier weken vernietigd.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Optimal Gym Gouda verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING
Optimal Gym Gouda verwerkt jouw gegevens om onze fitnessdiensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapvingerscan waardoor je toegang tot Optimal Gym Gouda krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die wij invullen in de Optimal Gym Gouda Trainersapp waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN
Optimal Gym Gouda verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch).

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Optimal Gym Gouda te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE
Optimal Gym Gouda verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van rapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Optimal Gym Gouda later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Optimal Gym Gouda zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop en Trainersapp met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Optimal Gym Gouda zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.